Pojištění

Jedná se o první základnu klientských potřeb a proto jí přisuzujeme velkou důležitost.

Obecně pro klienty plníme dvě základní funkce: Risk manažer – soustředí se na co největší eliminaci rizik, která mohou ohrozit cíle klienta (POJIŠTĚNÍ) a Správce majetku – stará se o zvyšování hodnoty majetku klienta a tím dosahuje vytyčených cílů klienta (zde se ovšem jedná o INVESTICE).

Tyto dvě nepostradatelné funkce poradce se vzájemně doplňují a platí mezi nimi úměra, že v mladším věku klienta se soustředíme především na risk management a ve zkušenějším věku klienta na správcovství majetku.

Druhy pojištění se v základní podobě dělí na ŽIVOTNÍ a NEŽIVOTNÍ. Základní rozdělení také může být následující: