• J.M. byl dlouholetou oporou v prodejním týmu BCB. Na jedné straně byl stěžejním hráčem, který spoluurčoval směr a motivaci týmu, na druhé straně se vyznačoval individuálními prodejními dovednostmi a citlivým proklientským přístupem. Úspěšně reprezentoval firmu navenek zejména u korporátních klientů! Díky své nadstandartní znalosti angličtiny překládal dokumenty pro cizojazyčné členy a vedl většinu jednání s nimi.


    Jan V.

  • Jiří Musil je profesionál a on i jeho tým nám vždy v oblasti financí dobře poradili, ať už šlo o pojištění, spoření nebo hypotéku.


    Jan Š.

  • Jiřího systematičnost a nezlomná vůle je to, co z něj dělá neustále se zlepšujícího manažera v oblasti vedení lidí. Jeho pochopení toho, jak pracovat s lidmi je na velmi vysoké úrovni. A tímto se odlišuje od většiny manažerů na trhu finančního poradenství. Přesně ví, co jednotlivý poradce/manažer potřebuje v dané fázi svého „kariérního života“. Díky tomu se mu daří udržet a zvětšovat už tak velký tým a jsem jen zvědav, kam až to díky svým leadrovským vlastnostem může dotáhnout.


    Radomír P.